Slovenský

Navrhujeme a dodávame riešenie pre ochranu dýchania v priemyselnom prostredí. Vyznáme sa v chémií a v plynoch: vieme kde a aké nebezpečenstvo na Vás čaká, ako im obchádzať a ako sa účinne chrániť proti nim.

Navrhujeme a dodávame tiež riešenie v oblasi čistení a separácií plynoch vznikajúce v priemyselnom prostredí.

Disponujeme so znalosťami, zkúsenosťami a potrebným vybavením k určeniu a analýze chemických zlúčenín a plynov na pracoviskách ale aj v laboratórnych podmienkach. Sme schopný simulovať záťaž (chemické vplyvy, plyny), ktorému sú Vaši zamestnanci vystavený,  účinne otestovať odolnosť a navrhnúť vhodné ochranné prostriedky.

Poskytujeme záručný a pozáručný servis technických bezpečnostných zariadení, pravidelné revízie a kalibrácie detektorov a analyzátorov v súlade s odporúčením výrobcu. Tieto úkony vykonávajú technici zaškolený a poverený výrobcom.

Vykonávame revízie a servis všetkých ochranných pomôcok, ktoré to vyžadujú.

Poradíme Vám s výberom vhodných ochranných pomôcok, alebo vhodný systém zabezpečení hygieny v priemyselnom prostredí.

 

Máte otázku? Napíšte nám!

 
 

×