PRIEMYSELNÉ PLYNY - ČISTENIE, SUŠENIE, FILTRÁCIA, ADSORPCIA, ABSORPCIA

 

Navrhujeme, staviame a zabezpečujeme spoľahlivú prevádzku zariadení na filtráciu, sušenie a čistenie plynov, a znižovanie emisií prchavých organických zlúčenín (VOC)

Od najmenších po najväčšie: navrhujeme a staviame laboratórne zariadenia, mobilné zariadenia, priemyselné zariadenia.

Mobilné regeneračné jednotky vieme aj v prevedení ATEX pre prácu v zónach 1 a 2. Pre nami navrhované a stavané zariadenia zabezpečíme servis, výmenu prípadne regeneráciu filtračných náplní.

Ponúkame filtračnú techniku a náplne pre rôzne vzduchové systémy (čistenie výfukových plynov, technologického vzduchu, dýchacieho vzduchu, laboratórneho vzduchu) a rôzný prevádzkový tlak (3 - 300 bar).

Okrem servisu, kontroly a revízií funkčnosti nami dodávaných zariadení ponúkame merania a analýzy emísií a znečistení vzduchu, v reálnom čase a na mieste.

NIEKTORÉ ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Máte otázku? Napíšte nám!

×