SERVISNÉ SLUŽBY OOPP

Poskytujeme záručný a pozáručný servis technických bezpečnostných zariadení, pravidelné revízie a kalibrácie detektorov a analyzátorov v súlade s odporúčením výrobcu. Tieto úkony vykonávajú technici zaškolený a poverený výrobcom.

          

Vykonávame revízie a servis všetkých ochranných pomôcok, ktoré to vyžadujú:

  • revízie, údržba a renovácia prenosných dýchacích prístrojov s tlakovým vzduchom
  • revízie a údržba tvárových masiek, polmasiek k dýchacím prístrojom s tlakovým vzduchom a filtračným dýchacím prístrojom
  • pravidelné revízie prostriedkov proti pádu
  • oprava a čistenie ochranných oblekov

Máte otázku? Napíšte nám!

×